PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Galerija
Korupcija ir prevencija
Teisinė informacija
Paslaugos
Mokyklos nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Ataskaitos
Darbuotojai
Tvarkos
2 % parama
Pamokų laikas
Mokyklos taisyklės
Darbuotojai
 
                     
Evelina Norkienė Direktorė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas III vadybos kategorija

                                   
Lina Ambarcumian Direktorės pavaduotoja ugdymui Aukštasis, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas III
vadybos kategorija
 
Mokytojų išsilavinimas, kvalifikacija
Vardas,pavardė Dėstomi dalykai Išsilavinimas Kvalifikacija
Lina Ambarcumian Dailė Aukštasis,
Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Vyr. mokytoja
Evelina Norkienė Fortepijonas, choras, koncertmeisterė Aukštasis,
Šiaulių pedagoginis institutas
Vyr. mokytoja
Sigitas Stankus Variniai pučiamieji instrumentai, pučiamųjų instrumentų ansamblis, gitaristų ansamblis Aukštasis, Vilniaus konservatorija Klaipėdos fakultetas Vyr. mokytojas
Marina Dvarvitene Fortepijonas Aukštasis, Klaipėdos universitetas Vyr. mokytoja
Nadežda Snigir Fortepijonas Aukštesnysis, Molodečno aukštesnioji muzikos mokykla Mokytoja
Ona Parnarauskienė Akordeonas Aukštasis,Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetas Vyr. mokytoja
Regina Pilkionienė Solfedis, muzikos istorija, chorinis dainavimas, choras Aukštasis, Klaipėdos universitetas Mokytoja
metodininkė
Darius Stažys Futbolas Aukštasis, Lietuvos kūno kultūros akademija Mokytoja
 
Virginija Bubelienė Fortepijonas, koncertmeisterė Aukštasis, Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetas Vyr. mokytoja
Antanas Merkevičius Laisvosios imtynės Aukštasis, Lietuvos veterinarijos akademija, Šiaulių universitetas Mokytojas
Antanas Musvydas Tinklinis Aukštasis, Dnepropetrovskio kūno kultūros institutas Vyr. mokytojas
Ervinas Kuncaitis Krepšinis Aukštasis, Lietuvos kūno kultūros institutas Vyr. mokytojas
Alvyra Jankantienė Lengvoji atletika Aukštasis, Lietuvos kūno kultūros institutas Mokytoja metodininkė
Liucija Bungardienė Dailė, Aukštasis, Šiaulių universitetas Mokytoja
metodininkė
Virginija Kariniauskienė Dailė Aukštasis, Vilniaus dailės akademija Mokytoja metodininkė
 
 

 

Mokyklos sekretorė             Aldona Aleškevičienė
 
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Galerija
Korupcija ir prevencija
Teisinė informacija
Paslaugos